Bible kralická - 1Kor 2,4

1Kor 2,4 A řeč má a kázaní mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci,