Bible kralická - 1Kor 2,3

1Kor 2,3 A byl jsem já u vás v mdlobě, a v bázni, i v strachu mnohém.