Bible kralická - 1Kor 2,10

1Kor 2,10 Nám pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.