Bible kralická - 1Kor 2,1

1Kor 2,1 I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči nebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví Boží.