Bible kralická - 1Kor 15,42

1Kor 15,42 Tak i vzkříšení z mrtvých. Rozsívá se tělo porušitelné, vstane neporušitelné;