Bible kralická - 1Kor 15,37.43

1Kor 15,37 A což rozsíváš, ne to tělo, kteréž potom zroste, rozsíváš, ale holé zrno, jaké se trefí, pšenice nebo kteréžkoli jiné.
1Kor 15,43 Rozsívá se nesličné, vstane slavné; rozsívá se nemocné, vstane mocné;