Bible kralická - 1Kor 15,24

1Kor 15,24 Potom bude konec, když vzdá království Bohu a Otci, když vyprázdní všeliké knížatstvo, i všelikou vrchnost i moc.