Bible kralická - 1Kor 12,11

1Kor 12,11 Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.