Bible kralická - 1Kor 11,3

1Kor 11,3 Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.