Bible kralická - 1Kor 11,26

1Kor 11,26 A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.