Bible kralická - 1Kor 11,1

1Kor 11,1 Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte.