Bible kralická - 1Kor 10,4

1Kor 10,4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.