Bible kralická - 1Kor 10,23

1Kor 10,23 Všecko mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.