Bible kralická - 1J 5,5

1J 5,5 Kdo jest, ješto přemáhá svět, jediné, kdož věří, že Ježíš jest Syn Boží?