Bible kralická - 1J 5,12

1J 5,12 Kdožť má Syna Božího, máť život; kdož nemá Syna Božího, života nemá.