Bible kralická - Ř 8,2

Ř 8,2 Nebo zákon Ducha života v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od zákona hřícha a smrti.