Bible kralická - Ř 6,9

Ř 6,9 Vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje.