Bible kralická - Ř 6,6.10

Ř 6,6 To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.
Ř 6,10 Nebo že jest umřel, hříchu umřel jednou; že pak jest živ, živ jest Bohu.