Bible kralická - Ř 6,19.20

Ř 6,19 Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali údy vaše v službu nečistotě a nepravosti k tomu, abyste činili nepravost, tak již nyní vydávejte údy vaše v službu spravedlnosti ku posvěcení.
Ř 6,20 Nebo když jste byli služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.