Bible kralická - Ř 6,18.22

Ř 6,18 Vysvobozeni jsouce pak od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.
Ř 6,22 Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu a podmaněni v službu Bohu, máte užitek váš ku posvěcení, cíl pak život věčný.