Bible kralická - Ř 6,18

Ř 6,18 Vysvobozeni jsouce pak od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.