Bible kralická - Ř 5,6n

Ř 5,6 Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné umřel.
Ř 5,7 Ješto sotva kdo za spravedlivého umře, ač za dobréhoť by někdo snad i umříti směl.