Bible kralická - Ř 5,3.4

Ř 5,3 A ne toliko nadějí, ale také chlubíme se souženími, vědouce, že soužení trpělivost působí,
Ř 5,4 A trpělivost zkušení, zkušení pak naději,