Bible kralická - Ř 5,13.20

Ř 5,13 Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se nepočítá, když Zákona není.
Ř 5,20 Zákon pak vkročil mezi to, aby se rozhojnil hřích, a když se rozhojnil hřích, tedy ještě více rozhojnila se milost,