Bible kralická - Ř 5,1

Ř 5,1 Ospravedlněni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem skrze Pána našeho Jezukrista,