Bible kralická - Ř 4,3

Ř 4,3 Nebo co praví Písmo? Uvěřil pak Abraham Bohu, i počteno jemu za spravedlnost.