Bible kralická - Ř 4,25

Ř 4,25 Kterýž vydán jest na smrt pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše.