Bible kralická - Ř 4,15

Ř 4,15 Zákon zajisté hněv působí; nebo kdež není Zákona, tu ani přestoupení.