Bible kralická - Ř 3,28.20

Ř 3,28 Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona.
Ř 3,20 Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze Zákon přichází poznání hřícha.