Bible kralická - Ř 3,23n

Ř 3,23 Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.
Ř 3,24 Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,