Bible kralická - Ř 3,23

Ř 3,23 Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.