Bible kralická - Ř 3,21

Ř 3,21 Ale nyní bez Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená Zákonem i Proroky,