Bible kralická - Ř 16,22

Ř 16,22 Pozdravuji vás v Pánu já Tercius, kterýž jsem psal tento list.