Bible kralická - Ř 15,32

Ř 15,32 Abych k vám bohdá s radostí přišel, a s vámi poodpočinul.