Bible kralická - Ř 14,17

Ř 14,17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.