Bible kralická - Ř 12,5

Ř 12,5 Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.