Bible kralická - Ř 12,4.5

Ř 12,4 Nebo jakož v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,
Ř 12,5 Tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.