Bible kralická - Ř 11,34

Ř 11,34 Nebo kdo jest poznal mysl Páně? Aneb kdo jemu radil?