Bible kralická - Ř 1,15

Ř 1,15 A tak, pokudž na mně jest, hotov jsem i vám, kteříž v Římě jste, zvěstovati evangelium.