Bible kralická - Žd 7,16.18

Žd 7,16 Kterýžto učiněn jest knězem ne podle zákona přikázaní tělesného, ale podle moci života neporušitelného.
Žd 7,18 Stalo se zajisté složení onoho předešlého přikázaní, protože bylo mdlé a neužitečné.