Bible kralická - Žd 5,7.8

Žd 5,7 Kterýž za dnů těla svého modlitby a ponížené prosby k tomu, kterýž ho mohl zachovati od smrti, s křikem velikým a slzami obětoval, a uslyšán jest i vysvobozen z toho, čehož se strašil.
Žd 5,8 A ačkoli byl Syn Boží, z toho však, což strpěl, naučil se poslušenství.