Bible kralická - Ž 96,11

Ž 96,11 Rozveseltež se nebesa, a plésej země, zvuč moře, i což v něm jest.