Bible kralická - Ž 95,11

Ž 95,11 Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.