Bible kralická - Ž 78,2

Ž 78,2 Otevru v podobenství ústa svá, vypravovati budu přípovídky starobylé.