Bible kralická - Ž 55,13.14

Ž 55,13 (5,14) Ale ty, člověče mně rovný, vůdce můj a domácí můj;
Ž 55,14 (5,15) Ješto jsme spolu mile tajné rady držívali, a do domu Božího společně chodívali.