Bible kralická - Ž 47,4

Ž 47,4 (7,5) Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.