Bible kralická - Ž 46,4

Ž 46,4 (6,5) Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.