Bible kralická - Ž 42,6.12

Ž 42,6 (2,7) Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám v krajině Jordánské a Hermonské, na hoře Mitsar.