Bible kralická - Ž 41,1

Ž 41,1 (1,1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (1,2) Blahoslavený, kdož prozřetelný soud činí o chudém; v den zlý vysvobodí jej Hospodin.