Bible kralická - Ž 37,11

Ž 37,11 Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.